Home
:: FB event ::

ro/hu/en

Expoziția ¨Relații Cu Publicul¨ prezintă o seamă de cărți, zine-uri, cataloage, CD-uri și o listă de linkuri pe tema intervențiilor în spațiul public romînesc și moldovenesc, fie artistice sau arhitecturale, poetice sau politice, teatrale sau oneste, colective sau individuale, orchestrate sau improvizate, profesioniste sau amabile, autorizate sau nu, radicale sau obraznice, didactice sau educative, haioase sau serioase, dezolante sau înălțătoare, masive sau intime, evidente sau subtile, scandaloase sau confortabile, critice sau afirmative, participative sau exclusive, interactive sau doar spectaculoase, vioi sau clișeizate, permanente sau temporare, site- sau timp-specifice, conceptuale sau…nu chiar în interesul public.

Colecția a fost realizată în urma cercetării pe tema respectivă, în cadrul programului de rezidență derulat de tranzit.org și ERSTE Stiftung. În același timp, expoziția se constituie într-un segment al proiectului neorînduială, o lucrare de diplomă în curs de desfășurare în curtea Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca de pe strada A.Vlaicu, care, în afară de acțiuni, fracțiuni și infracțiuni, funcționează şi ca un think-tank al opiniilor studențești.

Multe mulțumiri pentru donațiile Grupului h.arta, Kozma Levente, Raluca Voinea, Raluca Răileanu, Octav Avramescu, Matei Bejenaru, Florin Bobu, Tordai S. Attila, Vladimir Us și Asociația Oberliht, Rarița Zbranca și Asociația AltArt, Belu-Simion Făinaru și pentru Jutta Braidt de la bibilioteca fundației ERSTE.

Materialele colecţionate urmează să fie donate Departamentului sculptură din cadrul UAD Cluj-Napoca cu speranța de a fi expuse într-un loc special amenajat în cadrul departamentului mai sus menţionat.

Vernisaj: Luni, 6. Iunie, ora 18:00 la Biblioteca UAD, Casa Matei, str. Matei Corvin nr. 6
Expoziția este deschisă conform orarul bibliotecii, de luni pînă vineri, între orele 8:00 – 20:00
Pentru întrebări și informații, mă puteți găsi la bibliotecă între orele 11:00 și 16:00 (mai mult sau mai puțin).


A Közkapcsolatok című kiállítás a romániai valamint moldvai köztéri beavatkozások nyomán készült könyveket, zine-okat, katalógusokat, CD-ket és egy link-listát bocsát közszemlére, legyenek azok művésziek vagy építészetiek, poétikaiak vagy politikaiak, színpadiasak vagy őszinték, kollektívak vagy egyéniek, szervezettek vagy spontánok, professzionálisak vagy aranyosak, engedélyezettek vagy sem, szélsőségesek vagy pimaszok, oktatóak vagy kioktatóak, jópofák vagy komolyak, lehangolóak vagy felemelőek, masszívak vagy intimek, feltűnőek vagy szerények, botrányosak vagy kényelmesek, kritikusak vagy bizonygatóak, participatívak vagy kiközösítőek, interaktívak vagy csak bámulatosak, szellemesek vagy közhelyesek, maradandóak vagy ideiglenesek, helyspecifikusak vagy időzítettek, konceptuálisak vagy…nem épp közérdekűek.

A gyűjtemény a fenti témában való kutatás eredménye, mely a tranzit.org és az ERSTE Stiftung által létrehozott rezidens program keretén belűl indult. Ugyanakkor, a kiállítás szerves része a neorînduiala projektnek, egy, a Kolozsvári Művészeti Egyetem A.Vlaicu utcán található épületeit körülölelő kertben zajló diplomamunkának, mely akciók, frakciók és provokációk mellett a diákok ötleteit sűrűsítő think-tank-ként is működik.

Számtalan köszönet a h.arta csoport, Kozma Levente, Raluca Voinea, Raluca Răileanu, Octav Avramescu, Matei Bejenaru, Florin Bobu, Tordai S. Attila, Vladimir Us és az Oberliht Egyesület, Rarița Zbranca és az AltArt Alapítvány, Belu-Simion Făinaru, valamint Jutta Braidt, az ERSTE Stiftung könyvtárosának adományaiért.

Az összegyűlt anyag utólag az egyetemnek lesz adományozva, a szobrászat tanszéken egy könyvtár számára kialakítható kis zug megkaparintásának reményében.

Megnyitó: Hétfő, Június 6. 18:00 órakor az UAD könyvtárában, Mátyás Ház, Mátyás király utca 6. szám
A kiállítás a könyvtár nyitvatartási ideje alatt tekinthető meg, hétfőtől péntekig 8:00 – 20:00
Kérdésekért és egyéb információkért minden nap, (többé-kevésbé) 11:00 és 16:00 óra között állok rendelkezésre.


The exhibition of ”Public Relations” presents a bunch of books, zines, catalogues, CD-s and a list of weblinks on the topic of interventions in the romanian and moldovan public space, be it artistic or architectural, poetical or political, theatrical or onest, collective or individual, orchestrated or spontaneous, professional or adorable, approved or not, radical or cocky, didactical or educative, nice or serious, depressing or enlightening, massive or intimate, striking or humble, scandalous or comfortable, critical or affirmative, participative or exclusive, interactive or just spectaculous, witty or clichéd, permanent or temporary, time- or site-specific, conceptual or…not really in the public’s interest.

The collection was put together following a research on the respective topic, initiated at the resident program of tranzit.org and ERSTE Stiftung. At the same time, the exhibition is a segment of the neorînduiala project, an ongoing diploma work, taking place at the University of Arts and Design’s complex at A.Vlaicu street in Cluj, which among actions, fractions and infringements, also functions as the think-tank containing the students’ opinion.

Many thanks for the donations of h.arta group, Kozma Levente, Raluca Voinea, Raluca Răileanu, Octav Avramescu, Matei Bejenaru, Florin Bobu, Tordai S. Attila, Vladimir Us and the Oberliht Association, Rarița Zbranca és az AltArt Foundation, Belu-Simion Făinaru, and Jutta Braidt, the librarian of the ERSTE Stiftung.

The material will be donated for the university, in hope of arranging a place for them at the sculpture department.

Vernissage: Monday, 6. June at 18:00 in the library of UAD, Corvin House, str. Matei Corvin nr. 6
The exhibition can be visited during the working hours of the library, from monday to friday, between 8:00 – 20:00
For questions and other information I will be at the library everyday, from 11:00 to 16:00 (more or less).


orînduitor / organiser / rendezgető :: Kopacz Kund
contact :: kundhund (at) gmail


expoRelațiiCuPubliculAfișWP

One thought on “expo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s